Contact

ติดต่อและแจ้งปัญหาการใช้งานกับ cute-republic


  1. มีข้อสงสัยอื่นๆ หรือมีข้อเสนอแนะในให้เว็บไซต์พัฒนาได้ดีขึ้น
  2. แนะนำหัวข้อบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่เพื่อนๆต้องการรู้เพิ่มเติม
  3. แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือทำการสอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
  4. อยากให้เราทำการเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรที่ยังขาดอยู่ในบทความที่คุณสนใจ
  5. ช่วยแจ้งข้อผิดพลาดในบทความ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อความซ้ำ คำผิด เป็นต้น
  6. แจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการที่เว็บไซต์ของเราถูกทำการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอกรูปภาพ การคัดลอกบทความทั้งฉบับ เป็นต้น
  7. แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานของท่าน หากข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือผลงานของท่าน ทางเว็บไซต์ถูกนำมาใช้โดยท่านไม่อนุญาต โปรดแจ้งให้เราได้รับข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขหรือระบุแหล่งอ้างอิงให้ถูกต้อง (โปรดทราบว่าทางเรานั้นไม่เคยมีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะเนื่องจากในบางครั้งเราไม่สามารถทราบได้ว่าวีดีโอ รูปภาพหรือข้อความนั้นๆ ที่แท้จริงแล้วเป็นผลงานของใคร ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบุแหล่งอ้างอิงผิดไปจากความเป็นจริงได้)
  8. ติดต่อลงโฆษณา สนับสนุนเว็บไซต์โดยตรง

Contact

ท่านสามารถติดต่อทางเราผ่านทางอีเมล : [email protected]