นโยบายส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายส่วนตัวของ cute-republic

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

cute-republic ข้อทำการชี้แจงข้อกำหนดเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อใช้บังคับในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆของท่านในฐานะของผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “cute-republic” โดยทางเราจะถือว่า ท่านได้ทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนทั้งหมดด้านล่างนี้แล้ว ตั้งแต่ท่านได้ทำการเข้าถึงทางเว็บไซต์ “cute-republic”
โปรดทำความเข้าใจว่าทางเรานั้นพยายามทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อหาข้อมูลมาลงในเว็บไซต์ เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามแล้ว เราจะไม่ทำการรับผิดชอบหากมีบางข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องหรือไม่เกิดความสมบูรณ์
ท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจะไม่เหมาะสม หรือได้มีการกระทำที่ผิดกฏหมาย ซึ่งอาจเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในเว็บไซต์ “cute-republic”

  • ใช้เว็บไซต์นี้ในการทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์ใดๆ
  • ขอบเขตของอำนาจศาลและการบังใช้กฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
  • ทำการอัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางเว็บไซต์ และบุคคลที่สามที่อยู่ภายในเว็บไซต์
  • สำหรับการกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือได้รวมไปถึงการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวซึ่งทำการโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกได้ว่าการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ๆ รวมไปถึงในกรณีการละเมิดต่อเว็บไซต์ของทางเรา หรือบุคคลที่สาม
  • ทำการโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับความอนุญาตมายังเว็บไซต์ของเรานี้ หรือเหล่าข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดแง่ลบทั้ง การหมิ่นประมาท อันตราย การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ cute-republic ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือเอาข้อมูลรูปภาพตัวหนังสือออก ซึ่งแม้แต่จะส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้ย่อมมีผลเกิดขึ้นทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น ถ้าหากว่าท่านยังใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานจะถือว่าท่านได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นๆแล้ว


ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

ข้อมูลเนื้อหารูปภาพวีดีโอบทความรวมถึงโฆษณาต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ “cute-republic” ในบางครั้งอาจไม่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง หรืออาจจะมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดพลาดไปบ้าง รวมไปทั้งในส่วนของความน่าเชื่อถือหรือที่มาของคำแนะนำ ความคิดเห็นส่วนตัวใดๆภายในของทางเว็บไซต์หรือจากบุคคลที่สาม โดยได้แสดงออกมาผ่านข้อความหรือข้อมูลซึ่งได้แสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องที่อยู่ในเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ทุกกรณี เพราะท่านควรรับทราบว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อในส่วนของความคิดเห็น คำแนะนำ รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความในบทความต่าง ๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่มีแนวทางคอยให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น ทุกสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ได้เพียงแค่ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็อาจมีผลการวิจัยใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ตลอดเวลาในภายหลัง จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดความผิดเพี้ยนหรือแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงในเวลาปัจจุบันได้เสมอ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่ทำการรับผิดชอบถึงผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามทั้งหมดทั้งสิ้น หากพบปัญหาดังกล่าวท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุดได้ที่ ติดต่อเรา